Fjernvarme - Dårlig afkøling

Energi forventer, at du som Teknisk Service medarbejder, handler på denne henvendelse, på følgende måde:

 • Forsøger at fejlfinde på varmeanlægget (se mulige fejl fra Fjernvarme Fyn længere nede). Hvis du ændrer på CTS anlæggene, så hold Energi orienteret om hvad du ændrer.
 • Bestiller VVS’er gennem bygningens vedligeholder, hvis det ikke var muligt at fremfinde problemet.
 • Orienterer Energi, når afkølingen er udbedret: hvad var skyld i den dårlige afkøling, og hvornår blev det løst?

Energi tjekker for dårlig afkøling hver uge, og følger løbende op på anlæg, som stadig har dårlig afkøling.

Dårlig afkøling forekommer af følgende:

 • For højt indstillede varmtvandstemperaturer
 • Skjult omløb i installationen om sommeren
 • Radiatortermostater, som ikke er indstillet ens
 • Konstant varmtvandscirkulation
 • Tildækkede radiatorer
 • Der lukkes ikke for varmen, når der luftes ud
 • For små radiatorer
 • Fastsiddende ventiler
 • Ingen styring af gulvvarme
 • Defekte radiatorventiler

Læs mere på: https://www.fjernvarmefyn.dk/spar-paa-energien/faar-du-varme-nok-ud-af-dit-fjernvamevand/daarlig-afkoeling/

Ved spørgsmål til bygningen og dens vedligehold (fx udskiftning af varmeanlæg/komponenter m.m.) kontaktes bygningens vedligeholder.

Ved tvivlsspørgsmål og rådgivning, står Energi til rådighed, hvis der skulle være behov for det.

På forhånd tak.